Yhdistyksen historiaa

Unelmasta totta

Kesän 2000 aikana jo vuosia monien toiveena – ja rukouksena- ollut ajatus kristillisen koulun ja päiväkodin perustamisesta Lappeenrantaan alkoi konkretisoitua. Catherine Camille kokosi asiasta kiinnostuneita opettajia ja lasten vanhempia eri seurakunnista yhteen suunnittelemaan hanketta. Ensimmäinen kokoontuminen asian merkeissä pidettiin 19.8.2000 Lappeenrannan Vapaakirkolla. Kokouksessa päätettiin edetä asiassa kutsumalla Kristillisen kasvatuksen ja koulutuksen kannatusyhdistyksen edustaja Helsingistä ja Kristillisen koulun opettaja pitämään informaatiotilaisuus kristillisestä koulusta Lappeenrantaan.

Suunnitteluryhmä kokoontui useita kertoja valmistelemaan informaatiotilaisuutta, joka järjestettiin ”Koko perheen iloinen iltapäivä” –nimisenä tapahtumana Voisalmen koululla 14.10.2000. Tapahtumaan saapui monia kristillisestä kasvatuksesta kiinnostuneita perheitä sekä paikallisen lehdistön edustajat. Tilaisuudessa Keravan Kristillisen koulun opettaja Elli Meklin luennoi aiheesta ”Kristillisen kasvatuksen perusajatuksia” ja kertoi kristillisen koulun toiminnasta. Erkki Karvanen Helsingistä kertoi koulun, päiväkodin ja niiden kannatusyhdistyksen perustamisprosessista.


Tilaisuuden järjestäjät ja siellä aiheesta innostuneiden joukko järjesti kannatusyhdistyksen perustamiskokouksen 8.11.2000, jossa yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoitti 27 henkilöä. Idea kristittyjen yhteisestä hankkeesta toteutui, kun tilaisuudessa oli läsnä asiasta kiinnostuneita alueen luterilaisista-, helluntai-, vapaa-, metodisti- ja adventtikirkosta. Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin Lappeenrannan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry. Myöhemmin nimi lyhennettiin muotoon Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry ja sittemmin Kristillinen kasvatus Omenapuu ry.

Yhdistyksen tarkoituksen muotoutuminen

Yhdistyksen sääntöihin kirjattiin yhdistyksen tarkoitukseksi seuraavaa:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea kristillistä kasvatusta.

3 § Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voittoa tuottamatta:

1. Ylläpitää Raamatun näkemyksen ja Apostolisen uskontunnustuksen pohjalta 1-3 kristillistä päiväkotia tai muuta varhaiskasvatusta tarjoavaa yksikköä, iltapäiväkerhoa ja muuta kerhotoimintaa sekä esikoulua ja Lappeenrannan kristillistä koulua, joka antaa peruskoulua ja lukion oppimäärää vastaavaa opetusta.

2. Tukee opettajia, muuta henkilökuntaa sekä oppilaiden vanhempia ja jäseniään järjestämällä kristillistä kasvatusta tukevia kursseja ja seminaareja.

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi olla osakkaana yrityksissä, joiden tarkoitus on tukea kristillistä kasvatusta.

Toiminta käynnistyy

Yhdistys alkoi heti toimia tavoitteenaan saada perusopetuksen järjestämislupahakemus valmiiksi ja valtioneuvostolle lähetettäväksi heinäkuun 2001 loppuun mennessä. Heti alettiin myös selvittää päiväkodin perustamiseen liittyviä asioita tavoitteena saada päiväkotitoiminta alkamaan yhdessä koulun kanssa syksyllä 2002, tai mikäli mahdollista jo aikaisemmin. Monien työntäyteisten kuukausien jälkeen päivähoitotoiminta saatiinkin käyntiin elokuussa 2002 Rakuunamäellä Ari Koposelta vuokratuissa tiloissa vanhassa, idyllisessä puutalossa osoitteessa Upseeritie 4. Kesällä

2008 päiväkoti muutti Rakuunamäellä uusiin toimivampiin tiloihin osoitteeseen Ratsumestarinkatu 10:een. Joulukuussa 2016 päiväkoti muutti edelleen Karhuvuoreen, Ruukinmäentie 2:een.

Perusopetuksen järjestämislupahakemukseen yhdistys sai kielteisen päätöksen, mutta hakemus viriteltiin uudelleen tavoitteena aloittaa koulun toiminta syksyllä 2003. Lupaa ei edelleenkään myönnetty, joten yhdistys teki asiasta valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle keväällä 2003. Valitusta ei hyväksytty. Koulutoiminta aloitettiin kuitenkin elokuussa 2009 kotikouluna ilman perusopetuksen järjestämislupaa.


Toimitilat


Päiväkoti Omenapuu aloitti toimintansa syksyllä 2002 vanhassa, kauniissa puurakennuksessa rauhallisella Rakuunamäellä. Toimintakauden 2008-2009 alussa päiväkoti muutti suurempiin ja toimivampiin tiloihin pysyen kuitenkin edelleen Rakuunamäellä. Vuoden 2017 alussa päiväkoti muutti Karhuvuoreen keskustan eteläpuolelle.

Lappeenrannan kristillinen koulu aloitti toimintansa syksyllä 2009 Rakuunamäellä samassa kiinteistössä Päiväkoti Omenapuun kanssa. Syyslukukaudella 2016 koulu muutti uusin tiloihin Armilankatu 31:een.