Päiväkoti Omenapuun toiminta

Jokainen päivä alkaa aamupalalla. Aamupalan jälkeen päivä jatkuu yhteisellä aamupiirillä laulamalla ja hiljentymällä yhdessä, minkä jälkeen useimpina päivinä lapset lähtevät ulkoilemaan porrastetusti.

Päivästä riippuen sisällä on vapaata leikkiä tai ohjattua toimintaa kuten askartelua tai musiikkileikkejä. Kerran viikossa tutustutaan Raamatun kertomuksiin. 

Osa päivän toimista tapahtuu yhdessä ryhmässä. Näin eri ikäiset lapset oppivat toimimaan yhdessä, ja sisarukset saavat olla lähellä toisiaan. 

Arkipäivään tuovat vaihtelua erilaiset retket ja juhlat. Tärkeällä sijalla ovat pikkuretket mm. lähiluontoon ja läheiselle urheilukentälle. Toimintaan sisältyy Metsä-Mörri metsäretkiä ja talvella mm. Muumi-hiihkoulua ja luistelua isommille lapsille. 

Seuraavana syksynä kouluun lähteville lapsille on järjestetty esiopetus, josta huolehtii toinen päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajista. 

Päiväkodissamme on oma keittiö ja keittäjä, joten lapset saavat joka päivä nauttia vasta valmistettua ja maukasta ruokaa.


Päiväkodin arvot ja painotukset

Päiväkodin kristillinen arvopohja on kasvatuksen kestävä perusta. Tarjoamme laadukasta, turvallista ja kodinomaista hoitoa ja kasvatusta, jossa jokainen lapsi on tärkeä ja arvokas yksilö. 

Kristillinen arvopohja toteutuu luontevasti tapakasvatuksessa ja keskinäisessä kanssakäymisessä. Kristillisyys on iloista ja myönteistä arkipäivää, jota juhlitaan merkki- ja teemapäiviä viettämällä. 

Toisten huomioonottaminen ja kunnioittaminen tulevat esiin opettelemalla hyviä tapoja, toisten kuulemista ja ymmärtämistä, erilaisuuden hyväksymistä, jakamista, toisten auttamista sekä riitojen sovittelua, anteeksi antamista ja saamista. Lapsen terveen itsetunnon kasvua tuetaan, ja häntä autetaan tulemaan tietoiseksi tunteistaan, tarpeistaan ja suhtautumistavoistaan sekä ilmaisemaan itseään ja tunteitaan. 

Lapsen kehittyvän suhteen tukemista Jumalaan, lähimmäiseen, omaan itseensä ja ympäröivään luontoon pidetään tärkeänä. Lapsille kerrotaan rakastavasta Jumalasta, johon voi turvata rukouksessa.

Toinen toimintamme painopiste on luonto, johon tutustumme ikätason mukaan. Luonnon varjeleminen on ihmiselle annettu tehtävä ja niinpä panostammekin lasten luontosuhteen lujittumiseen ja luonnon tutkimiseen.

Saimme keväällä 2023 Vihreän Lipun toiminnastamme laadukkaana ympäristökasvattajana.