Omenapuun koulun lukuvuosi 2023-2024

Omenapuun koulussa sovelletaan pääosin Lappeenrannan muiden koulujen kanssa yhteneväisiä työ- ja loma-aikoja.

Syyslukukausi alkaa 10.8.2023 ja päättyy 20.12.2023

Syysloma viikko 43, 23.10–29.10
Joululoma 21.12.2023-8.1.2024

Kevätlukukausi alkaa 9.1.2024 ja päättyy 31.5.2024.

Talviloma viikko 9, 26.2-3.3.2024

Pääsiäisloma 28.3-1.4.2024

Taksvärkkipäivä pe 10.5.2024

Loman anominen

Jos oppilas tarvitsee koulupäiviä vapaaksi jostain muusta syystä kuin sairauden takia, voi opettajalta pyytää loma-anomuskaavakkeen. Kaavakkeen voi myös tulostaa itse.

Toivomme, että perheiden lomamatkat suunniteltaisiin mahdollisuuksien mukaan koulun loma-ajoiksi.

Loma-anomuskaavake

Oppilasmaksu

Oppilasmaksu on 150 €/kk (ympärivuotinen maksu). Muutokset mahdollisia.

Lukuvuositiedote
Lisää tietoa lukuvuoden käytännön asioista löytyy koteihin jaettavasta lukuvuositiedotteesta.

Opetussuunnitelma

Omenapuun koulussa käytetään Opetushallituksen vuonna 2014 julkaisemien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetussuunnitelmaa:
kko-ops-2023-pdf.pdf