Tietoa meille hakemisesta

Jos arvostat pientä yksikköä jossa on tiivis yhteisö eri ikäisten lasten kesken, yhteisöllisyyttä ja tuttuutta jossa kaikki tuntevat toisensa nimeltä turvallisessa ympäristössä, olet tervetullut tutustumaan toimintaamme myös paikan päälle.

Kouluun hakeminen

Hakeminen tapahtuu täyttämällä koulun hakulomakkeen ja postittamalla se osoitteeseen: Lappeenrannan kristillinen kasvatus, Ruukinmäentie 2, 53350 Lappeenranta. Kutsumme kouluun hakeneet haastatteluun yhdessä huoltajansa kanssa.

Lisätietoja:
koulu.omenapuu@gmail.com

Hoitopaikan hakeminen

Lappeenrannassa otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä 1.8.2018 alkaen. Palvelusetelijärjestelmä koskee palveluntuottajaksi hyväksytyissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta. Päiväkoti Omenapuu on hyväksytty palveluntuottaja. 

Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelevät ja ohjaavat samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta. 

Käytännössä palvelusetelijärjestelmä tarkoittaa että perhe voi valita kunnallisen ja yksityisen hoidon välillä. Kaupunki maksaa palvelusetelin suuruisen osuuden hoidosta, palvelun hinnan ja setelin välisen erotuksen (eli omavastuuosuuden) maksaa perhe suoraan yksityiselle hoidonjärjestäjälle. Käytännössä hoidon hinta on perheille sama kuin kunnallisessa päiväkodissa. Palvelusopimus tehdään perheen ja hoidon järjestäjän välille. Perhe tekee ensin sopimuksen yksityisen järjestäjän kanssa ja hakee vasta sen jälkeen palveluseteliä kaupungilta.


Hoitopaikkatilanne

Tietoja Omenapuun hoitopaikkatilanteesta ja ohjeita hakuun voi kysyä Päiväkoti Omenapuun henkilökunnalta numerosta 044 335 7360. Ota rohkeasti yhteyttä!

Henkilötietolain rekisteriseloste on luettavissa linkistä:
rekisteriseloste-tietosuojaseloste-paivakoti-2019.pdf

Hakuprosessi

Hakiessanne hoitopaikkaa päiväkoti Omenapuusta, täyttäkää ensin sähköinen hakulomake. Tämän jälkeen voitte olla yhteydessä päiväkotiin.

Lappeenrannan ulkopuolelta tulevat lapset
Päiväkoti Omenapuuhun ovat tervetulleita myös lapset naapurikunnista. Lappeenrannan
ulkopuolisista kunnista tulevat lapset voivat hakea KELAlta yksityisen hoidon tukea.Jätä meille viestisi

Tällä lomakkeella voit lähettää kysymyksiä tai palautetta Lappeenrannan kristilliselle koululle ja Päiväkoti Omenapuulle. Vastaamme tiedusteluihin mahdollisimman pikaisesti.Haluan lähettää viestini: *