Tietoa meille hakemisesta

Jos arvostat pientä yksikköä, jossa on tiivis yhteisö eri ikäisten lasten kesken, yhteisöllisyyttä ja tuttuutta, jossa kaikki tuntevat toisensa nimeltä turvallisessa ympäristössä, olet tervetullut tutustumaan toimintaamme myös paikan päälle.

Kouluun hakeminen

Hakeminen tapahtuu täyttämällä koulun hakulomakkeen ja postittamalla se osoitteeseen: Kristillinen kasvatus Omenapuu ry, Ruukinmäentie 2, 53550 Lappeenranta. Kutsumme kouluun hakeneet haastatteluun yhdessä huoltajansa kanssa.

Lisätietoja:
koulu.omenapuu@gmail.com

Hakeminen varhaiskasvatukseen

Lappeenrannassa otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä 1.8.2018 alkaen. Palvelusetelijärjestelmä koskee palveluntuottajaksi hyväksytyissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta. Päiväkoti Omenapuu on hyväksytty palveluntuottaja. 

Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelevät ja ohjaavat samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta. 

Käytännössä palvelusetelijärjestelmä tarkoittaa, että perhe voi valita kunnallisen ja yksityisen varhaiskavatuksen välillä. Kaupunki maksaa palvelusetelin suuruisen osuuden varhaiskasvatuksesta, palvelun hinnan ja setelin välisen erotuksen (eli omavastuuosuuden) maksaa perhe suoraan yksityiselle varhaiskasvatuksen tuottajalle. Käytännössä varhaiskasvatuksen hinta on perheille sama kuin kunnallisessa päiväkodissa. Palvelusopimus tehdään perheen ja varhaiskasvatuksen tuottajan välille. Perhe tekee ensin sopimuksen yksityisen päiväkodin kanssa ja hakee vasta sen jälkeen palveluseteliä kaupungilta.

PALVELUSETELIN HAKUOHJEET Lappeenrannan kaupungin sivuilla:
https://beta.lappeenranta.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/palveluseteli-yksityisissa-paivakodeissa

Varhaiskasvatuspaikkatilanne

Omenapuun päiväkodissa on vapaita varhaiskasvatuspaikkoja!
Ohjeita hakuun voi kysyä Päiväkoti Omenapuun henkilökunnalta numerosta 044 335 7360. Ota rohkeasti yhteyttä!

Henkilötietolain rekisteriseloste on luettavissa linkistä:
rekisteriseloste-tietosuojaseloste-paivakoti-2019.pdf

Varda informointivelvoite:

https://drive.google.com/file/d/1K1F2D6EWlB8-JxR10d-O9tHP2nFjXrTt/view

Hakuprosessi

Hakiessanne varhaiskasvatuspaikkaa päiväkoti Omenapuusta, täyttäkää ensin sähköinen hakulomake. Tämän jälkeen voitte olla yhteydessä päiväkotiin.

Lappeenrannan ulkopuolelta tulevat lapset
Päiväkoti Omenapuuhun ovat tervetulleita myös lapset naapurikunnista. Lappeenrannan
ulkopuolisista kunnista tulevat lapset voivat hakea KELAlta yksityisen hoidon tukea. Taipalsaarelaiset voivat hakea harkinnanvaraista palveluseteliä Taipalsaaren kunnalta.Jätä meille viestisi

Tällä lomakkeella voit lähettää kysymyksiä tai palautetta Lappeenrannan kristilliselle koululle ja Päiväkoti Omenapuulle. Vastaamme tiedusteluihin mahdollisimman pikaisesti.Haluan lähettää viestini: *