Kyläkoulu keskellä kaupunkia

Lappeenrannan kristillinen koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta vastaavaa opetusta vuosiluokille 1-6.

Opetussuunitelmamme on voimassaolevien valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Koulussa opiskellaan samat oppiaineet ja sisällöt kuin kunnallisissa kouluissa. Kristillinen arvopohja on toiminnan perustana ja se näkyy niin koulun arjessa kuin juhlissa. 

Koulu on yksityiskoulu, jonka ylläpitäjä on Kristillinen kasvatus Omenapuu ry. Työskentelemme saadaksemme koululle valtioneuvostolta perusopetuksen järjestämisluvan. Luvan saamiseen asti toiminta tapahtuu kotiopetusstatuksella koulumaisessa oppimisympäristössä opettajien ohjauksessa. Kotiopetusstatus tarkoittaa sitä, että perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen saavuttaminen, oppivelvollisen edistyminen ja opintojen järjestely ovat virallisesti huoltajan vastuulla. Oppilas ja huoltajat tapaavat kaksi kertaa vuodessa kaupungin koululle osoittaman vastuuopettajan kanssa. 


Koulu
Armilankatu 31, Lappeenranta
045 353 0282
koulu.omenapuu@gmail.com 
Facebook-sivut

Tutustu toimintaan tarkemmin: peda.net

Koululaisille ja vanhemmille

Koulun toiminnan tukemiseksi järjestetään erilaisia tempauksia ja talkoita joihin oppilaat ja vanhemmat osallistuvat. Yhdessä tekeminen vahvistaa koulun yhteisöllisyyttä. Pienessä yksikössä jokaisella on mahdollisuus päästä vaikuttamaan. 

Koululaiset saavat nauttia oman keittiön ruokaa joka päivä. Ruokalista noudattelee pääsääntöisesti Lappeenrannan kaupungin ruokalistaa. 

Koulupaikasta kiinnostuneille

Koulu on turvallinen, kyläkoulumainen ja opetusryhmät ovat pieniä, mikä tuo osaltaan lisää laatua opetukseen. Aikaa on jokaisen oppilaan yksilölliseen huomioimiseen. Koulupäivien jälkeen on mahdollisuus osallistua oman iltapäiväkerhon toimintaan. 

Koulun oppilasmaksu on tällä hetkellä 150€ /kk (ympärivuotinen maksu). Vapaaoppilaspaikoista voi tiedustella yhdistyksen puheenjohtajalta.