Sinä olet arvokas

Yksityistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja kouluopetusta Lappeenrannassa

Päiväkoti Omenapuussa ja Kristillinen koulu Omenapuussa tarjoamme 
laadukasta, monipuolista varhaiskasvatusta ja perusopetusta vastaavaa
opetusta lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.


Meidän tarkoituksemme on tuoda iloa ympärillemme, ja nyt teemme varainhankintaa toimintamme tueksi. 
Tue meitä hankkimalla jokin edullisista tuotteistamme tai palveluistamme.
Jokainen ostettu tuote lisää mahdollisuuksiamme toimia laadukkaasti ja riittävillä resursseilla. 

Kiittäen Kristillinen kasvatus Omenapuu ry.Ajankohtaista Omenapuusta

Meillä on ilo ilmoittaa, että Lappeenrannan lasten ja nuorten lautakunta ensimmäistä kertaa historiassa puolsi kokouksessaan
16.8.2022 valtioneuvoston perusopetusluvan myöntämistä kristilliselle koululle. 

Hakemus tulee jättää 31.7.2023 mennessä, ja mikäli valtioneuvosto myöntää luvan,
muuttuu Omenapuun koulu viralliseksi kouluksi syksystä 2024 alkaen.

Omenapuun koulun johto ja työntekijät kiittävät Jumalaa ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme 13 vuoden varrelta!
Erinomainen työ lastemme kristillisen perusopetuksen eteen jatkukoon!

  Päiväkoti        Koulu